NEUROTREND (Neurological MRI-based biomarkers for treatment navigation in depression) is een neuropsychologisch onderzoek met als doel het verbeteren van de selectie van de juiste behandelingsstragie voor depressie.

Major Depressive Disorder (MDD) is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekarakteriseerd door minimaal twee weken van abnormale somberheid en vaak gepaard gaat met onder andere het verlies van interesse en het onvermogen om ergens van te genieten. MDD kan leiden tot verminderde kwaliteit van leven en wordt geassocieerd met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit.

Er is behoefte aan een betere methode voor de selectie van de optimale behandelstrategieën aangezien deze momenteel nog inefficiënt verloopt. Slechts bij een derde van de mensen met depressie zullen de symptomen verbeteren na de eerste behandeling. Deze longitudinale studie richt zich op het vinden van MRI-gebaseerde biomarkers die de selectie van de juiste behandelstrategie verbeteren. Honderdtwintig MDD patiënten (die depressiebehandeling ontvangen zoals gebruikelijk) en zestig gezonde controles worden gescand op baseline (de eerste dag van deelname) en bij een 1-jarige follow-up (één jaar na de eerste dag van deelname). Naast MRI scans worden de participanten psychiatrisch en cognitief geëxamineerd met behulp van vragenlijsten en tests. Samen zouden deze data het mogelijk kunnen maken om MRI-gebaseerde biomarkers te identificeren die de optimale behandelingsstrategie bij MDD patiënten kunnen voorspellen.