NEUROTREND (Neurological MRI-based biomarkers for treatment navigation in depression) is een neuropsychologisch onderzoek met als doel het verbeteren van de selectie van de juiste behandelingsstrategie voor depressie.

Major Depressive Disorder (MDD) of een depressieve stoornis (in het Nederlands), is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekarakteriseerd door minimaal twee weken van abnormale somberheid en vaak gepaard gaat met onder andere het verlies van interesse en het onvermogen om ergens van te genieten. Een depressie kan een groot effect hebben op de kwaliteit van leven en het is daarom belangrijk dat deze zo snel mogelijk wordt behandeld.

Op dit moment is er behoefte aan een betere methode voor de selectie van de optimale behandelingsstrategieën aangezien deze nu nog inefficiënt verloopt. Slechts bij een derde van de mensen met een depressie zullen de symptomen verbeteren na de eerste behandeling. Deze longitudinale studie richt zich op het vinden van MRI-gebaseerde biomarkers die de selectie van de juiste behandelingsstrategie verbeteren. Honderdtwintig patiënten met een depressie (die depressiebehandeling ontvangen zoals gebruikelijk via hun behandelend arts) en zestig gezonde controles worden gescand op baseline (de eerste dag van deelname) en bij een 1-jarige follow-up (één jaar na de eerste dag van deelname). Naast MRI scans worden de participanten psychiatrisch en cognitief geëxamineerd met behulp van vragenlijsten en computertaken. Ook zal er voor de deelnemers met een depressie om de drie maanden een telefonisch gesprek plaatsvinden waarin we vragen naar de ernst van de symptomen en de gebruikte medicatie of behandeling. Samen zouden deze gegevens het mogelijk kunnen maken om MRI-gebaseerde biomarkers te identificeren die de optimale behandelingsstrategie bij patiënten met een depressie kunnen voorspellen.