Privacy


Wordt mijn deelname aan deze studie vertrouwelijk gehouden?

Ja, uw identiteit en uw deelname aan dit onderzoek worden strikt vertrouwelijk behandeld. Als u besluit deel te nemen zal het minimum aan persoonlijk data worden verzameld dat nodig is voor deze studie. Om uw privacy te beschermen zal alle direct identificerende data (zoals naam, contactgegevens) gescheiden worden van de research data (zoals meetdata) en vervangen worden door een code. De direct identificerende data zal alleen gebruikt worden om u te contacteren. Personen die toegang tot de sleutel/link tussen identiteit en code hebben zijn mogelijk:

  • Onderzoekers die contact met u moeten hebben in kader van dit onderzoek
  • De verantwoordelijke onderzoeker
  • Regulerende autoriteiten of ethische commissies, die deze studie keuren en monitoren, voor zover wettelijk vereist

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

De MRI, hartslag en ademhaling gegevens worden opgeslagen in de database van Philips, Kempenhaeghe en de Technische Universiteit Eindhoven. Uw gegevens worden uiteraard gedeïdentificeerd. In de MRI scans wordt het gezicht verwijderd om deze onherkenbaar te maken. Alle data worden vertrouwelijk behandeld. Alle persoonlijke gegevens zijn alleen toegankelijk voor de onderzoeker en het onderzoeksteam.

Wat gebeurt er als relevante informatie over mijn gezondheid wordt ontdekt tijdens de studie?

Het is mogelijk dat tijdens de studie informatie wordt ontdekt over uw medische conditie waar u niet van op de hoogte bent. Door deel te nemen aan deze studie gaat u akkoord met de voorwaarde dat nieuwe informatie m.b.t. uw gezondheid met u en uw huisarts wordt gedeeld. Als u niet geïnformeerd wilt worden over nieuwe gezondheidsinformatie, stemt u niet in met eerder genoemde voorwaarde en kunt u dus niet deelnemen aan deze studie.

Andere belangrijke informatie


Ben ik verplicht deel te nemen?

Nee, uw deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Indien u besluit om deel te nemen, dan zullen we u vragen het toestemmingsformulier te ondertekenen. Dit formulier zal eveneens getekend worden door degene die het onderzoek uitvoert. Van het getekende formulier krijgt u een kopie die u samen met deze vrijwilligersinformatie voor uw eigen administratie kunt bewaren.

Kan ik mijn deelname aan het onderzoek ook stoppen?

Ja, uw deelname aan het onderzoek kunt u op elk moment stoppen. U zult door de onderzoeker gevraagd worden waarom u wilt stoppen, maar u hoeft daarvoor geen reden op te geven wanneer u dat niet wilt.

Ben ik verzekerd wanneer ik aan het onderzoek meedoe?

Ja, voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek is een verzekering afgesloten. De verzekering dekt schade die het gevolg is van het onderzoek. Dit geldt voor schade die naar boven komt tijdens het onderzoek, of binnen vier jaar na het einde van het onderzoek.

Wat zijn mogelijke nadelen van deelname aan dit onderzoek?

Van een MRI onderzoek worden geen nadelige gevolgen verwacht, omdat deze manier van beeldvorming geen straling gebruikt maar een grote magneet (elektromagnetisme). Ook zal er geen gebruik worden gemaakt van contrastvloeistof.

Is er een vergoeding voor deelname aan dit onderzoek?

Ja, reiskosten zullen vergoed worden met €0,19/km. Verder zult u een bijdrage ontvangen voor deelname aan het onderzoek ter waarde van €20 per bezoek (dus uiteindelijk 2 x €20).