Primaire doel

Het primaire doel van het NEUROTREND onderzoek is om op basis van hersenscans het verloop van een depressie te voorspellen. Ook willen we beter begrijpen waarom sommige mensen reageren op een behandeling voor depressie, terwijl voor anderen dezelfde behandeling niet helpt. Dit zullen we doen door het identificeren van zogeheten MRI-gebaseerde biomarkers. Deze MRI-gebaseerde biomarkers zijn zowel fysiologische veranderingen of bevindingen in de hersenen die we kunnen meten met MRI-scans, als indicators voor de toestand van een depressie, zoals bijvoorbeeld de ernst of symptomen. Voorbeelden van fysiologische veranderingen of bevindingen in de hersenen zijn het volume, de activiteit en de connecties van en tussen verschillende hersendelen. Naast de scans zal ook de ernst van de depressie periodiek worden afgenomen zodat we de effectiviteit van de behandeling kunnen bepalen. Door de MRI-gebaseerde biomarkers en effectiviteit van de behandeling te combineren hopen we voorspellingen te kunnen doen voordat een behandeling wordt ingezet.

Secundaire doel

Onze secundaire doelstelling is het identificeren van depressie subtypes voor het selecteren van de juiste behandeling. Voor deze doelstelling zullen wij met behulp van vragenlijsten, cognitieve taakjes en de MRI-scans proberen om verschillende types depressie in kaart te brengen. Zo zou bijvoorbeeld een depressie met meer angstige symptomen misschien beter kunnen reageren op een bepaalde behandelinjg dan een depressie met meer cognitieve symptomen. Aan de hand van symptomen en hersenscans proberen we deze subtypes te identificeren. Vervolgens kijken we bij die subtypes welke behandeling wel of niet heeft geholpen. Door te onderzoeken welke behandeling bij welke depressie subtype goed aanslaat hopen we in de toekomst nauwkeuriger de optimale behandeling te kunnen selecteren.