Er zijn momenteel nog geen publicaties of andere onderzoeksoutput van het NEUROTREND onderzoek.