Doelgroep

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar participanten met en zonder depressie. In principe zou iedereen dus mee kunnen doen. Echter, er zijn een aantal criteria opgesteld die participanten kunnen uitsluiten van deelname. Deze staan hieronder aangegeven. We selecteren eerst de participanten met depressie en op basis daarvan zoeken we een geslacht- en leeftijd-match in de gezonde controle groep. Het plan is om in totaal 120 depressieve en 60 gezonde controles mee te laten doen aan ons onderzoek. Aangezien dit grote groepen zijn is de kans groot dat er een match zal worden gevonden en hebben wij uw participatie hard nodig!

Exclusiecriteria

Participanten worden onder andere geëxcludeerd in het geval van:

  • Hersenletsel of hersenbloedingen
  • Pacemaker of implantaat die niet MRI veilig is
  • Zwangerschap