Doelgroep

Voor ons onderzoek zijn wij op zoek naar participanten met en zonder een depressie. In principe zou iedereen dus mee kunnen doen. Echter, er zijn een aantal criteria opgesteld die participanten kunnen uitsluiten van deelname. Deze staan hieronder weergegeven. We selecteren eerst de participanten met een depressie en op basis daarvan zoeken we een geslacht- en leeftijd-match in de gezonde controle groep. Het plan is om in totaal 120 depressieve en 60 gezonde controles mee te laten doen aan ons onderzoek. Aangezien dit grote groepen zijn is de kans groot dat er een match zal worden gevonden en hebben wij uw participatie hard nodig!

Exclusiecriteria

Participanten van beide groepen worden onder andere geëxcludeerd in het geval van:

  • U heeft eerder een hersenletsel of hersenbloeding gehad
  • U heeft een pacemaker of implantaat die niet MRI veilig is
  • U bent zwanger
  • U bent jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar
  • U bent bekend met een autisme spectrum stoornis, ADHD of een psychose

Een exclusiecriterium specifiek voor de gezonde controle groep is onder andere:

  • U heeft een eerdere depressie gehad of bent gevoelig voor het ontwikkelen hiervan