Een schematische weergave van de belangrijkste data van het NEUROTREND onderoek.