Procedure

Nadat uw interesse in deelname aan het onderzoek kenbaar is gemaakt, zult u een formulier moeten invullen met vragen over uw huidige gezondheidstoestand. Op grond van deze antwoorden kunt u alsnog worden uitgesloten van deelname. Wanneer dit laatste niet het geval is, zal er een afspraak voor een intakegesprek worden ingepland waarin we naar uw medische geschiedenis vragen en toetsen of u deel kunt nemen. Als dit mogelijk is en u besluit vrijwillig deel te nemen, zult u worden gevraagd het toestemmingsformulier te ondertekenen. Het intakegesprek zal ongeveer een half uur duren.

Ongeveer een week na het intakegesprek komt u naar Kempenhaeghe (in Heeze) voor de eerste scan- en examinatiesessie. We starten met een aantal vragenlijsten en cognitieve taken op de computer. Daarna maken we hersenbeelden met behulp van de MRI scanner. Beide procedures vinden op dezelfde dag plaats en duren in totaal ongeveer 3 uur. Na één jaar volgt een tweede bezoek aan Kempenhaeghe waarbij we de onderzoeken en MRI scan herhalen. Dit tweede bezoek is zeer belangrijk omdat we naar de veranderingen over tijd en naar het effect van de medicatie/behandelingen willen kijken. Als u besluit deel te nemen aan dit onderzoek is het erg belangrijk dat u ook mee doet aan dit tweede bezoek.

Bij participanten met een depressie nemen wij tussen het eerste en het tweede bezoek om de 3 maanden telefonisch contact op om een korte vragenlijst over uw behandeling/medicatiegebruik en depressiesymptomen af te nemen.

Procedure Tijdstip Tijdsduur
Intakegesprek Dag 1 30 min
Bezoek 1: MRI-scan 2 Na 1 week 1 uur
Bezoek 1: vragenlijsten + computertaken Na 1 week 2 uur
3-maandelijks telefonisch gesprek (let op: alleen voor deelnemers met een depressie) 3, 6 en 9 maanden na bezoek 1 3 x 30 min
Bezoek 2: MRI-scan 2 Na 1 jaar 1 uur
Bezoek 2: vragenlijsten + computertaken Na 1 jaar 2 uur

Over de MRI-scan

Voor het maken van hersenbeelden gebruiken we een Philips 3T MRI scanner. Deze vorm van beeldvorming heeft geen nadelig effect op uw gezondheid en maakt geen gebruik van straling maar van een grote magneet. De scanner heeft een opening aan de voor- en de achterkant. Via een spiegel kunt u naar buiten kijken en krijgt u een scherm te zien met daarop een film of taak. Bij de taak zult u verschillende afbeeldingen met gezichten met elkaar moeten matchen waarbij u steeds op een knopje drukt. Tijdens de scansessie krijgt u een koptelefoon en oordoppen in tegen het geluid van de MRI. Uw ademhaling en hartslag worden gemeten met behulp van sensoren. In het geval van ongemak of claustrofobie, kunt u onderzoekers waarschuwen via een noodbel en zal de scan worden gestopt. U krijgt verdere instructies tijdens het bezoek.

Informatiebrief participanten

Meer details over de procedures en het onderzoek zullen worden medegedeeld in een informatiebrief voor de participanten. Hierin staat alles uitgebreider uitgelegd. Deze wordt opgestuurd wanneer blijkt dat u kunt deelnemen aan het onderzoek, d.w.z. na het intakegesprek.